Kontaktinformasjon

Vi, Anne Lise og Yngvar Sandnes driver gården. Slik kan du kontakte oss :

Yngvar tlf 40 23 34 26

Anne Lise tlf 95 76 25 95

e-post : ysandnes@online.no

adr : Boddingfjell, 2150 Årnes